Bezpieczniejszy Bitcoin portfel, który daje Ci kontrolę Stwórz swój portfel

Zwiększona ochrona

Zwiększona ochrona

Chroń swoje bitcoiny zarówno przez swoje jak i nasze klucze, ustaw limit wydatków, limit częstotliwości transakcji i zawsze bądź jedynym, który ma kontrolę

Szybkie logowanie

Szybkie logowanie

You can easily login in 'watch-only mode' via Facebook/custom login with no compromise on security and privacy

Łatwo wysyłaj pieniądze

Łatwo wysyłaj pieniądze

Send money to a friend on Facebook or to a colleague's email

Bitcoin jest walutą przyszłości

Nie każemy Ci wybierać między bezpieczeństwem i wygodą. My nie naruszymy Twojej prywatności.

Zapewniamy dwuetapową autoryzację dla każdej transakcji, multi-podpis i deterministyczny portfel, co pozwoli Ci na bezprecedensową kontrolę nad swoimi transakcjami.

Nigdy nie przechowywujemy Twoich prywatnych kluczy, nawet zaszyfrowanych. Jednocześnie staramy się jak najbardziej uprościć obsługę konta, wyświetlanie i przesyłanie środków.

Przejmij kontrolę nad swoją przyszłością na GreenAddress.


Zapewniamy lepszą prywatność Twoich funduszy i bezpieczniejsze logowanie w trybie tylko-do-odczytu

Bezpiecznie sprawdź stan salda i swoich transakcji przy użyciu publicznych sieci Wi-fi, w Starbucksie czy w podróży.

Z naszym wyjątkowym trybem tylko do odczytu możesz szybko sprawdzić stan swojego konta czy odtrzymywać środki bez potrzeby posiadania pełnego dostępu do swojego portfela.

Twoje klucze nie są załadowane, więc żadna transakcja nie jest możliwa ani nie można edytować ustawień portfela.


Posiadamy więcej opcji umożliwiających wygodny i bezpieczny dostęp do Twojego portfela.

Włączenie opcji szybkiego logowania do Twojego portfela za pomocą kodu PIN umożliwia logowanie się z każdego Twojego urządzenia bez konieczności podawania Twojego hasła.

W przypadku zdjęcia naszego serwisu, jego zniknięcia czy problemów technicznych, możesz spać spokojnie z naszymi automatycznymi, wcześniej podpisanymi transakcjami (nLockTime) masz możliwość odczekania ustawionego przez Ciebie wcześniej terminu ważności transakcji aby odzywskać swoje środki!

Wszystkie wpłaty na Twoje konto (włączając resztę) będą za każdym razem korzystały z nowo wygenerowanego adresu, sprawiając że odczytanie Twoich przyszłych i przeszłych transakcji jest dużo trudniejsze przez osoby z którymi zawierasz transakcje.

Coinbase Blockchain GreenAddress
To Ty posiadasz kontrolę no icon yes icon yes icon
Natychmiastowe potwierdzenie maybe icon no icon yes icon
Integracja społeczna no icon no icon yes icon
Zwiększona ochrona no icon (1) maybe icon (2) yes icon (3)
Zwiększona prywatność maybe icon yes icon yes icon
1) Portfele online mogą zostać opróżnione a offline mogą mieć opóźnienia, błędy czy mogą zostać utracone.
2) Jeśli serwis zostanie zaatakowany, metodą brute force można próbować dostać się do Twojego zaszyfrowanego portfela, więc wymagają one ustawienia silnego hasła.
3) Uzyskanie dostępu do portfela użytkownika jest możliwe tylko w przypadku zagrożenia konkretnego portlefa i całego serwisu jednocześnie, co znacznie zmniejsza ryzyko przejęcia danych.
scroll down icon

Pod maską

wallet icon

Używamy hierarchicznych, deterministycznych portfeli.

(lub portfeli BIP0032 HD) co oznacza, że używamy nowych adresów dla każdej przychodzącej transakcji (włączając resztę), co razem z funkcją coinjoin (dostępną wkrótce) pozwala Ci na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

icon of a safe

Możesz szybko sprawdzić swoje saldo


Możesz wykorzystać kilka zewnętrznych serwisów (takich jak np. Facebook) aby szybko sprawdzić czy otrzymałeś swoją transakcję lub sprawdzić stan swojego konta bez obawy narażania swojej prywatności, jest to także bardzo wygodne np. gdy się śpieszymy i/lub jesteśmy zalogowani z niezaufanego komputera

icon of a fingerprint

Zapewniamy wcześniej podpisane transakcje


Aby zapewnić limity i dwustopniową autoryzację Twoje fundusze są chronione zarówno przez Twój prywatny klucz jak i nasz. Dla Twojego spokoju udostępniamy wcześniej zapisane transakcje (wykorzystujące nLocktime) co oznacza, że za każdym razem gdy Twój portfel zostanie uaktualniony, przekażemy do Ciebie wcześniej podpisaną transakcję która odblokuje Twoje środki w wyznaczonym przez Ciebie terminie i na adres wygenerowany z Twojego mnemoniku.

icon of a key

Używamy P2SH aby wszystko uprościć


P2SH pozwala ludziom z którymi się kontaktujesz przejrzystą obsługę transakcji do i z portfelów na GreenAddress.

icon of a lock with two key holes

Oferujemy nasz drugi podpis


To pozwala nam zaoferować i egzekwować dwustopniową autoryzację w celu autoryzacji płatności, ustawienia dziennych, tygodniowych i miesięcznych limitów, ustawienie limitu częstotliwości transakcji na dzień, tydzień i miesią, oraz natychmiastowe płatności z ochroną przed podwójnym wydaniem przez GreenAddress!

icon of a group of people

Send money to anyone via Facebook, email etc

If the user has an account at GreenAddress they will be immediately notified of the transfer which will be instantly added to their balance. If they don’t have an account they will receive a notification with a link to redeem the funds requiring a password (BIP0038) of your choice that you will be asked to notify them of via a second channel. The funds will always be in your control while not yet redeemed.